Ubezpieczenia rolne

Ludzie na polu

Prowadzenie gospodarstwa to złożone przedsięwzięcie, dlatego oferujemy ubezpieczenia rolne pozwalające ochronić wszystkie jego najważniejsze elementy. Każdy rolnik w pierwszej kolejności powinien zakupić obowiązkowe OC, obejmujące szkody wyrządzone osobom trzecim, które są wynikiem śmierci, uszkodzenia ciała lub zniszczenia mienia. Oprócz tego warto także zdecydować się na dodatkowe ubezpieczenie komunikacyjne i majątkowe, pozwalające zabezpieczyć budynki, maszyny i pojazdy przed następstwami zdarzeń losowych. Zakres i rodzaj polisy dobieramy adekwatnie do indywidualnych potrzeb, a wszystkie formalności jesteśmy w stanie załatwić nawet w ramach jednej umowy i jednego towarzystwa ubezpieczeniowego.

 

Co można ubezpieczyć w gospodarstwie rolnym?

Ubezpieczeniem rolnym można objąć niemal wszystko, co jest istotne z punktu widzenia prowadzenia gospodarstwa. Przede wszystkim może być to różnego rodzaju sprzęt rolniczy wykorzystywany do wykonywania codziennych obowiązków na polu lub przy zwierzętach. Oprócz tego można zabezpieczyć także zwierzęta gospodarskie, pasze oraz nagromadzone zapasy. Oczywiście rolnik może również ubezpieczyć swój dom mieszkalny, w którym na co dzień przebywa ze swoją rodziną.