Ubezpieczenia majątkowe

Miniaturowy dom

Sprzedajemy ubezpieczenia majątkowe, dzięki którym można ochronić dorobek swojego życia przed nieprzewidzianymi sytuacjami. Najczęściej w ten sposób można uchronić się przed następstwami nieszczęśliwych wypadków i zdarzeń losowych takich jak pożar, gradobicie, burze, huragany itp. oraz skutkami kradzieży i włamań. Warto jednak pamiętać, iż zakres polisy może znacznie różnić się w każdym towarzystwie ubezpieczeniowym. Z tego też względu ze swojej strony zapewniamy, że dokładnie analizujemy wszystkie oferty i szczegółowo przedstawiamy najważniejsze informacje naszym klientom, aby maksymalnie ułatwić podjęcie decyzji. Ubezpieczeniem można objąć domy, mieszkania, budynki rolne i gospodarstwa oraz elementy stałe i ruchomości domowe.

 

Czy zakup ubezpieczenia majątkowego jest obowiązkowy?

Według aktualnie obowiązujących przepisów zakup ubezpieczenia majątkowego jest obowiązkowy wyłącznie wtedy, kiedy łączna powierzchnia posiadłości przekracza jeden hektar. W pozostałych przypadkach to właściciel decyduje o tym, czy wykupić tego rodzaju polisę, czy nie. Ze swojej strony rekomendujemy jednak wybór takiego zabezpieczenia zarówno w przypadku nowopowstałych domów, jak i starszych budynków. Nie jesteśmy bowiem w stanie przewidzieć, jakie skutki będą miały zdarzenia losowe, a po powstaniu zniszczeń polisy niestety nie można już wykupić.